DİKKAT DAĞINIKLIĞI ve HİPERAKTİVİTE

Organik bir nedene bağlı olmaksızın, okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Sözlü, yazılı dili kullanmayı ve anlamayı engelleyen bir süreçtir.

Dikkat dağınıklığı ve tüm öğrenme bozukluklarının tamamı, okuma bozukluğu ve anlama zorluğu oluşturur. Bu sorun toplumun yaklaşık yüzde onunda görülür. Bu çocukların en çarpıcı özelliği, zekâlarında herhangi bir sorun olmamamsına rağmen, okul başarılarının düşük olmasıdır.

Öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığının nedenleri henüz tam olarak aydınlığa kavuşturulamamıştır. Yaygın görüşe göre genetik ve çevresel etmenlere dayalı biyolojik bir işlev bozukluğudur.

Öğrenme güçlüğü çekenlerde neler görülür;

  • Okuma yazmanın güç öğrenilmesi,

  • Okuduğunu anlamama,

  • Çabuk unutma,

  • Bilgileri karıştırma,

  • Akranlarına göre geç öğrenme,

Bütün bu sorunların tek ve en önemli çözümü uzman desteği almaktır. Dikkat dağınıklığı ve

öğrenme güçlüğü giderilemeyecek bir sorun değildir. Birebir ilgi, size özel ders takviyesi ve sevgi ile kolayca aşılabilir.

Unutulmamalıdır ki, anne ve baba çocuğun gözünde farklı bir pozisyondadır. Bu çocuklarla onun gözünde rol model oluşturacak, uzman bir özel öğretmenle çalışılmalıdır.

Dikkat eksikliği ve dağınıklığı öğrencilerin akademik başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği 1. Sınıfta ve 2. Sınıfta okul hayatının başarısızlıkla sonuçlanması neticesinde genellikle sınıf öğretmeni tarafından fark edilir. Bu çocuklar;

  1. Her şeyden çabuk sıkılır, bıkar.

  2. Başladıkları işi bitirmekte zorlanır.

  3. Sınıfta dersi takip etmedikleri gözlenir.

  4. Akranlarına göre geri kalırlar.

Bütün bu sorunlar çözümsüz değildir. Uzman öğretmenlerimizden özel derslerle ve birebir ilgi ile ortadan kaldırılabilir. Dikkat seviyeleri artırılabilir.

Hiperaktivite de çocukların hareketliliği aşırıdır ve yaşıtlarına göre belirgin farklılık gösterir. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Otururken bile ellerini, ayaklarını sürekli sallarlar. Çok konuşurlar. Dikkatin toplayamadıkları için derslerinde başarısız olurlar.

Merkezimizde dikkat dağınıklığını giderici çalışmalar ve hiperaktivite eğitimi uygulamaları yapılmaktadır.

Destek irtibat için arayınız: 0332 265 30 03